عمر طولانی با پنج راز شگفت انگیز از پنج نقطه کره زمین!
32K بازدید
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

عمر طولانی با پنج راز شگفت انگیز از پنج نقطه کره زمین! رازهایی برای داشتن عمر طولانی داشتن عمر طولانی آرزوی هر انسان سالم و امیدواریست. اما اینکه چرا در بعضی از مناطق جهان مردمان عمر طولانی تری دارند جای بسی سوال است که در این مطلب خواندنی به آن ...