اجیر کردن آدمکش افغان برای قتل مادر و خواهر
28K بازدید
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

اجیر کردن آدمکش افغان برای قتل مادر و خواهر به گزارش فارسی مد و به نقل از خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران ، در این پرونده آرش متهم است شهریور ماه سال 90 برای کشتن مادر و خواهرش یک آدم کش افغانی اجیر کرده بود. صبح امروز جلسه محاکمه به ریاست قاضی اس...