انزال زود رس و روش درمان آن
296K بازدید
شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

انزال زود رس و روش درمان آن انزال زود رس به چه معناست ؟ از نظر علم روانشناسی : انزالی که بر خلاف میل شخص و بدون کنترل او انجام میگرد را انزال زود رس گویند که بر طبق آن فرد از زمان انزال و کیفیت رابطه ناراضی است و این نارضایتی میتواند یک طرفه یا...