بهترین راه به تاخیر انداختن انزال مردان در رابطه جنسی (+18)
229K بازدید
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

بهترین راه به تاخیر انداختن انزال مردان در رابطه جنسی انزال زودرس (زودانزالی) بـه انزالی غیر قابل کنترل گفته می شود که قبل از نزدیکی و انجام رابطه ی جنسی و یا مدت زمان بسیار کمی پـس از آن بـا میزان تحریک کم و خلاف میل فـرد انجام گیـرد.مساله زود ان...

انزال زود رس و روش درمان آن
295K بازدید
شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

انزال زود رس و روش درمان آن انزال زود رس به چه معناست ؟ از نظر علم روانشناسی : انزالی که بر خلاف میل شخص و بدون کنترل او انجام میگرد را انزال زود رس گویند که بر طبق آن فرد از زمان انزال و کیفیت رابطه ناراضی است و این نارضایتی میتواند یک طرفه یا...