روابط جنسی در دوران عقد باید به چه صورت باشد
42K بازدید
شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

روابط جنسی در دوران عقد باید به چه صورت باشد چگونگی روابط جنسی در دوران عقد در دوران عقد، هر فرد وظیفه دارد که به خواسته های جنسی همسر خود در حد معقول پاسخ گوید بسیاری از خانواده ها و همچنین برخی از مشاوران، زوج های جوان را از برقراری روابط جنسی...