به سوالات جنسی کودکان چه پاسخی دهیم؟
28K بازدید
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

به سوالات جنسی کودکان چه پاسخی دهیم؟نحوه پاسخ به سوالات جنسی کودکان برای تامین سلامت جنسی و روانی  آنهااکثر والدین  نگران سوالات فرزند خود در مورد مسائل جنسی هستند . واقعاً چگونه باید پاسخ این سوالات را داد؟نقش خودتان را برای آموزش مسائل جنسی به کودک...