ذکرها و دعاهایی که برای برآورده شدن حاجت ها می توانید بخوانید
21K بازدید
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

ذکرها و دعاهایی که برای برآورده شدن حاجت ها می توانید بخوانیدبرای برآورده شدن حاجت ها این ذکرها را بگوییدفلسفه ذکر گفتن چیست؟((ذکر))، یعنی یادکردن، خواه با زبان باشد، یا با قلب یا با هر دو، بعد از نسیان باشد، یا بعد از ادامه ذکر. به عبارت دیگر، ذکر ح...