تنها شرط دشوار و خطرناک ازدواج با چند زن
100K بازدید
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

تنها شرط دشوار و خطرناک ازدواج با چند زن بررسی شرط چند همسری از منظر قرآن چند همسری مردان همواره جزو حساس‌ ترین موضوع‌ ها در حوزه مسائل خانواده بوده است. امروز برخی آن را خیانت دانسته و به هیچ عنوان نگاه محترمانه‌ ای نسبت به کسی که چنین روشی را ب...

از ازدواج با این خانم ها به شدت دوری کنید!
69K بازدید
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

از ازدواج با این خانم ها به شدت دوری کنید! از ازدواج با این خانم ها یا دختران اجتناب کنید!  در نگاه اول چنین خانم هایی خیلی خوب جلوه می کنند؛ با شما به مهربانی رفتار می کنند و خوش مشرب هستند. اما چیزی نمی گذرد که ترس های درونی اش پدیدار می شوند. ...