صیغه و ازدواج موقت تلگرامی و رواج آن در فضای مجازی !
90K بازدید
شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

صیغه و ازدواج موقت تلگرامی و رواج آن در فضای مجازی ! صیغه و ازدواج موقت تلگرامی این روزها کاربران تلگرام روز به روز بیشتر می شوند. البته که قبلا از ازدواج اینترنتی هم صحبت شده بود اما صیغه و ازدواج موقت تلگرامی نیز جدیدا اضافه شده است . با این مط...