چگونه قلب نامزدتان را مال خود کنید ؟!
21K بازدید
جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

چگونه قلب نامزدتان را مال خود کنید ؟!قلب نامزدتان را مال خود کنیدآیا عاشق نامزدتان هستید و دلتان می خواهد قلب نامزدتان را مال خود کنید ؟ آیا او همان کسی ست که متناسب با معیارهای آینده تان است؟دلتان میخواهد هر کاری بکنید که که تا ابد کنارتان باشد؟ به ...