زندگینامه سلمان فارسی – جرئیاتی از فضیلت های برتر سلمان فارسی
27K بازدید
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

زندگینامه سلمان فارسی - جرئیاتی از فضیلت های برتر سلمان سلمان فارسی کیست؟   سلمان فارسی که پیش از مسلمان شدن روزبه نام داشت ،  از صحابه ایرانی مشهور ، پیامبر اسلام بود که رسول خدا او را از اهل بیت و سلمان محمدی خواند. او با این که پسر یکی ا...