روابط بین همسران چطور محکم می گردد ؟!
33K بازدید
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

روابط بین همسران چطور محکم می گردد ؟! شاه کلید های روابط بین همسران برای اینکه ایه و اساس زندگی مشترک مستحکم باشد لازم است زن و مرد هر دو در این امر کوشا باشند و از اخلاق و رفتار پسندیده برخوردار باشند .حسن خلق، واژه ای است که ترسیم کننده روحی زل...