با شرایط استجابت دعا و موانع استجابت دعا آشنا شوید
64K بازدید
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
Elina
دیدگاه

با شرایط استجابت دعا و موانع استجابت دعا آشنا شوید شرایط استجابت دعا و موانع استجابت دعا آیا با شرایط استجابت دعا و موانع استجابت دعا آشنایی دارید؟ تا چه اندازه ای از شرایط استجابت دعا و موانع استجابت دعا آگاهی دارید؟ آیا می دانید شرایط استج...

بهترین زمان استغفار و طلب مغفرت چه موقعی است؟
55K بازدید
پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

بهترین زمان استغفار و طلب مغفرت چه موقعی است؟ بهترین زمان استغفار طبق آیات و روایات استغفار به زمان و مکان خاص و وضعیّت خاصی محدود نیست؛ ولى در حالات و موقعیّت هاى مختلف زمانى و مکانى، نقش ویژه خود را دارد و بیشتر مقرون به پذیرش از ناحیه خداوند ا...