آیا جا به جا کردن اجسام با قدرت ذهن حقیقت دارد ؟
44K بازدید
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

آیا جا به جا کردن اجسام با قدرت ذهن حقیقت دارد ؟ جا به جا کردن اجسام با قدرت ذهن فکر می کنید جا به جا کردن اجسام با قدرت ذهن امکان پذیر باشید؟! اگر می خواهید پاسخ این پرسش را بدانید این مطلب از فارسی مد را بخوانید. با ما همراه باشید. 72582...