استفتاء پیرامون احکام شرعی و اقامه نماز در کره ماه
35K بازدید
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
Elina
دیدگاه

استفتاء پیرامون احکام شرعی و اقامه نماز در کره ماه پاسخ به دو استفتاء پیرامون احکام شرعی و اقامه نماز در کره ماه آیا می دانید اگر به خارج از فضای کره زمین سفر کردید چگونه وضو بگیرید و نماز بخوانید؟ آیا می دانید قبله در کره مـاه به کدام طرف است؟ ...