غزه پیروز شد ؛ ثمره شیرین ۵۱ روز ایستادگی زیر باران بمب و موشک
26K بازدید
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳
Admin
دیدگاه

غزه پیروز شد ؛ ثمره شیرین ۵۱ روز ایستادگی زیر باران بمب و موشک رژیم اسرائیل شکست را پذیرفت و با خفت و خواری در برابر مقاومت زانو زد شکست و تحقیر مجدد اسرائیل در جهان خبرگزاری تسنیم: موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خبری را اعلام کر...