خانم ها به زن بودن خود افتخار کنید ..!!
29K بازدید
دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

خانم ها به زن بودن خود افتخار کنید ..!! به زن بودن افتخار کنید 1- نام هر گل و زیبایی در طبیعت است را روی شما می‌گذارند. 2- هنگامی که رنگ پریده یا بیمار هستید با کمی وسایل آرایش می‌توانید خود را زیباتر کنید و هیچ کس هم از شما ایرادنمی‌گیرد( کاری ...