آب بازی حرام نیست!!
37K بازدید
جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

آب بازی حرام نیست!! مقاله و اشاره ای به آب بازی مردم در پارک آب و آتش  «شادی و نشاط» لازمه زندگی بشر است و انسان‌ها همواره کوشیده‌اند این عنصر مهم و ضروری را در زندگی خویش فراهم آورند و از آن غفلت نورزند امّا نکته‌ حائز اهمیت در جایی است که آدمی...