پروتز و برجسته کردن لب بدون عمل جراحی و عوارض
75K بازدید
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
Elina
دیدگاه

پروتز و برجسته کردن لب بدون عمل جراحی و عوارض آیا پروتز و برجسته کردن لب بدون عمل امکان پذیر است؟ تا زمانی که راههای ارگانیک و طبیعی برای برجسته کردن لبها وجود دارد نیازی نیست به روشهای شیمیایی و یا جراحی های خطرناک و تزریق ژل و پروتز دست بزنید!...