آیا دچار ترک های ناشی از کشیدگی پوست هستید ؟
24K بازدید
پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
Elina
دیدگاه

آیا دچار ترک های ناشی از کشیدگی پوست هستید ؟ ترک های ناشی از کشیدگی پوست آیا شما نیز از آن ترک های ریز زشتی که در نقاط نامناسبی از پوست ظاهر شده اند، رنج می برید؟ بله ... علائم کشش پوست. اگر به بازوها، ران ها، کپل، شکم یا سینه خود دقت کنید، احتما...