پیامک های زیبا ویژه سلامتی مقام معظم رهبری
44K بازدید
جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳
Admin
دیدگاه

..:: پیامک های زیبا ویژه سلامتی مقام معظم رهبری ::.. پیامک های زیبا ویژه سلامتی رهبری بس که عادت کرده‌ ام بر قامت ایستاده‌ ات … روی تختی و همین عکس تو ما را می‌ کشد… در پی جراحی مقام معظم رهبری در یک بیمارستان دولتی، از صبح دوشنبه پیامک هایی ...