دکوراسیون خانه اشرف پهلوی در نیویورک
38K بازدید
پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

دکوراسیون خانه اشرف پهلوی در نیویورکعکس هایی از خانه اشرف پهلوی در قدیمی ترین محله های نیویورک اشرف پهلوی خواهر محمد رضا شاه یکی از پرحاشیه ترین اعضای خانواده پهلوی بود که حضورش در کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دکتر مصدق از طرفی و دست داشتن در مفاسد اقتصادی...