حقایقی جالب و شگفت انگیز در مورد گریستن!
32K بازدید
چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

حقایقی جالب و شگفت انگیز در مورد گریستن! گریستن اولین واکنش کودکی ست که تازه بدنیا آمده است و فردی که از دنیا می‌رود واکنش ماتمی‌ را در بازماندگان بر می‌انگیزد که با گریه همراه است .چرایی و چگونگی گریستن همواره یکی از رازهای پیچیدۀ زندگی انسان بود...