تنهایی لحظه های من – روزهایی شبیه به سکوت
58K بازدید
شنبه ۵ دی ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

تنهایی لحظه های من - روزهایی شبیه به سکوت تنهایی لحظه های من فقط رنگ اشک نیستند بلکه کلماتى هستند که مى افتند فقط بخاطر اینکه . . . تنهاییــــــــــــــ چه دلچسبــــــــــــــ تر میشه وقتیــــــــــــــــــــــــــ میفهمیـــــــــ آدما ...