خواندن این دعا بعد از نمازهای واجب سفارش شده است
26K بازدید
جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

خواندن این دعا بعد از نمازهای واجب سفارش شده است دعا بعد از نمازهای واجب خواندن دعا بعد از نماز های واجب یکی از مواردی است که در احادیث و روایات به آن سفارش فراوان شده است. در ادامه دعایی که باید بعد از نماز بخوانیم را قرار داده ایم. با فارسی مد ...