عناصر اصلی موثر در عذرخواهی را بشناسید !
30K بازدید
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

عناصر اصلی موثر در عذرخواهی را بشناسید ! اگر افراد هنگام اشتباه از دیگری عذرخواهی مانع ارتکاب برخی آسیب‌ها می‌شوند  از مسائل روانشناسی که در عذر خواهی مطرح می‌شود این است که اگر افراد هنگام اشتباه از دیگری پوزش بطلبند مانع ارتکاب برخی آسیب‌ها می‌...