بهشت جایگاه چه کسانی نیست (طبق روایات) !؟
32K بازدید
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

بهشت جای چه کسانی نیست (طبق روایات) !؟ این 10 گروه وارد بهشت نمی شوند! اگرچه بهشت وعده الهی به بندگان است که با اعمال خود مجوز ورود به آن را می یابند اما ۱۰ گروه از انسان ها هستند که وارد نمی شوند. بنابر تصریح روایات هستند افرادی که خدای متعال اج...