چگونه از تاریخ انقضای باتری لپ تاپ آگاه شویم !؟
28K بازدید
شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

چگونه از تاریخ انقضای باتری لپ تاپ آگاه شویم !؟ آگاهی از تاریخ انقضای باتری لپ تاپ اگر از آخرین تاریخ خریدن لپ تاپتان سال ها و یا حتی ماه های زیادی می گذرد حتما به این مشکل برخورده اید که باید دفعات بیشتری در روز باتری آن را شارژ کنید. برای آگاهی...

راهکارهایی ساده برای افزایش عمر لپ تاپ
35K بازدید
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

راهکارهایی ساده برای افزایش عمر لپ تاپافزایش عمر لپ تاپ از هزینه های اضافی جلوگیری می کند آیا برای افزایش عمر لپتاپ خود چاره ای نیندیشید؟ پس به زودی دستگاهتان دردسرهای زیادی برایتان درست می کند ! گذشته از هزینه های اضافی و از دست خورده شدن دستگاه، نی...