همه گیر شدن طلاق ، معضلی برای جامعه امروزی !
41K بازدید
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

همه گیر شدن طلاق ، معضلی برای جامعه امروزی ! ریشه یابی همه گیر شدن طلاق چرا درصد طلاق رو به افزایش است؟ همه گیر شدن طلاق معضلی ست در جامعه ی امروزی که می تواند عامل بسیار مضر و خطرناکی برای آیندگان و فرزندانمان باشد. همه گیر شدن طلاق، بدین معنی ...