بهترین و مناسب ترین مکان برای خواب نوزادان کجاست؟
4K بازدید
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
Hatim
دیدگاه

بهترین و مناسب ترین مکان برای خواب نوزادان کجاست؟ مناسب ترین مکان برای خواب نوزادان تحقیقات نشان می‌دهد؛ در نوزادانی که همراه با والدین خود می‌خوابند خطر بروز سوانح در هنگام خواب و سندرم مرگ ناگهانی بیشتر است. جهت مطالعه ادامه این مقاله با ف...