مصرف انگور سیاه و تاثیر آن بر بهبود کارایی ذهن
35K بازدید
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

مصرف انگور سیاه و تاثیر آن بر بهبود کارایی ذهن بر اساس یک پژوهش جدید انگور سیاه می‌تواند به جوان ماندن و کارایی بیشتر ذهن انسان کمک کند.این مطالعه همچنین نشان داد که عصاره این میوه موجب کاهش فعالیت یک خانواده‌ از آنزیم‌هایی به نام «مونوآمینواکسیدا...