با بروکلی به جنگ سرطان بروید!
26K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

با بروکلی به جنگ سرطان بروید!     هیچ می‌دانستید بروکلی با آن ساقه‌ها و گل‌های کوچکش که ظاهری درخت‌ مانند به آن داده یک گیاه ساخته دست بشر است؟! محققان گیاه‌شناسی و گیاه‌پروری با پیوندزدن‌های پی‌درپی گل‌کلم و سایر انواع کلم‌ها، بروکلی ...