درباره بیماری کف دست چه می دانید !؟
25K بازدید
پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

درباره بیماری کف دست چه می دانید !؟ بیماری کف دست را بشناسید رضا شهریار کامرانی درباره بیماری بیماری کف دست یا «دوپویترن»، گفت: بیماری دوپویترن بیماری نسج نرم کف دست است که در دهه پنجم و ششم عمر به تدریج خود را نشان می‌ دهد. علت دقیق این بیماری م...