بیوگرافی و زندگینامه ماهاتما گاندی ، آزادی خواه هندی
4K بازدید
چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

بیوگرافی و زندگینامه ماهاتما گاندی ، آزادی خواه هندیآشنایی با زندگینامه ماهاتما گاندی بیوگرافی و زندگینامه گاندی , آزادی خواه هندوستانگاندی در دوم اکتبر 1869 در روستایی در ایالت گجرات هند متولد شد. هجده ساله بود که به راهنمایی یکی از دوستان خانوادگی،...