بررسی ارزان شدن قیمت نفت و ارتباط آن با قیمت بنزین
23K بازدید
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳
Admin
دیدگاه

 بررسی ارزان شدن قیمت نفت و ارتباط آن با قیمت بنزین پس از سقوط آزاد قیمت نفت و به تبع آن قیمت جهانی بنزین، دولت طرح افزایش قیمت بنزین در سال 94 را منتفی کرده، با این وجود طرح جدیدی برای افزایش فروش بنزین 1000تومانی به‌جای بنزین 700تومانی در دست اج...