افراد موفق شکست را در زندگی شکست دادند
30K بازدید
یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

افراد موفق شکست را در زندگی شکست دادندلیستی از افراد موفق که پس از شکست‌هایی که متحمل شدند، میدان را خالی نکردند اگر شما هم از آن دسته افردادید که فکر می کنید با پیروزی نهایی فاصله زیادی دارید، یا  فکر می کنید که هیچ وقت به هدف خود نخواهید رسید ،همیش...