مخارج دختر در دوران عقد بر عهده چه کسی است؟
37K بازدید
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

مخارج دختر در دوران عقد بر عهده چه کسی است؟تأمین مخارج و هزینه های مورد نیاز دختر در دوران عقدمخارج دختر در دوران عقد بر عهده کیست ؟یکی از این موضوعات که معمولاً زوج‌های جوان را با چالش روبرو‌ می‌کند، مسائل اقتصادی است. در میان مسائل اقتصادی این دورا...