تصاویری از مراسم عروسی های پر ریخت و پاش در کشورهای عربی
116K بازدید
پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

تصاویری از مراسم عروسی های پر ریخت و پاش در کشورهای عربی مراسم عروسی های پر ریخت و پاش   یکی از رسومی که از دیرباز در کشورهای مختلف اجرا می شود برگزاری مراسمات عروسی و جشن هاست، اما آمارها نشان می دهد کشورهای عربی هزینه های گزافی را برای برپایی ای...