تمایل دختران جوان برای همسر دوم بودن + گفتگو با چند دختر مجرد
27K بازدید
پنج شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

تمایل دختران جوان برای همسر دوم بودن + گفتگو با چند دختر مجرد تمایل دختران جوان در پی تحقیقی که در یکی از شهرهای ایران از دختران جوان و مجرد صورت گرفته 48 درصد آنها راضی اند به همسری دوم مردها در آیند که این آمار جای بسی تامل دارد! 47262...