بیست و یک راه تضمینی برای فروپاشی روابط و زندگی زناشویی
50K بازدید
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

بیست و یک راه تضمینی برای فروپاشی روابط و زندگی زناشویی  طبق آخرین یافته ها، تداوم و تکرار بیست و یک اشتباه در طرز تفکر و برقراری ارتباط که افراد مرتکب آن می گردند، توانایی نابود ساختن هر رابطه ای را دارا می باشد : 456...