دختر 24 ساله و ازدواج با هفت نفر !!
35K بازدید
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

دختر 24 ساله و ازدواج با هفت نفر !! ازدواج با هفت نفر یک دادگاه درمصر زنی را که در مدت 45 روز با هفت مرد ازدواج کرده بود ،برای انجام تحقیق به زندان معرفی کرد. دادگاه شهرغردقه دراستان بحرالاحمر درجنوب شرقی قاهره دستور داده است برای تشخیص هوی...