8 خصوصیت آقایون که خانم ها مخفیانه دوست میدارن
41K بازدید
دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

8 خصوصیت آقایون که خانم ها مخفیانه دوست میدارن خصوصیت آقایان که مورد علاقه خانم هاست خیلی سخت است که بتوان بر طبق خصوصیات اخلاقی که جنس مخالف آنها را می پسندد رفتار کرد. معمولاً هنگامیکه زمان قرارهای ملاقات فرا می رسد، خانم ها از هر نظر به خودش...