ترفندی مطمئن برای مخفی کردن پسوند exe
18K بازدید
سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

ترفندی مطمئن برای مخفی کردن پسوند exe  ترفندی مطمئن برای مخفی کردنتمامی کسانی که در هک اندکی نیز سر رشته دارند مطمئنأ میدانند وقتی یک تروجان ساخته میشود پسوند آن exe. است. این موضوع میتواند باعث شود که فرد مورد نظر تروجان را دریافت نکند. اکنون قصد دا...