خاطره ارتشبد فردوست از فساد جنسی شاه
102K بازدید
پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

خاطره ارتشبد فردوست از فساد جنسی شاه فردوست از فساد جنسی شاه می گوید کتاب « ظهور و سقوط پهلوی »، مجموعه خاطرات ارتشبد حسین فردوست از دوران پهلوی و به خصوص محمدرضا پهلوی است. در میان آنها برخی خاطرات قابل تأمل و شنیدنی است . برای مطالعه خاطره ای ا...