دانلود کلیپ بازی بی بی سی با یک مهره سوخته
56K بازدید
چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

دانلود کلیپ بازی BBC با یک مهره سوخته کلیپ بازی بی بی سی با یک مهره سوخته یک رسوایی دیگر برای یک خود فروخته وطنی بازی بی بی سی با علیرضا نوری زاده که حالا مهره ای سوخته ای برای آنها به شمار می آید. ادعاهای عجیب و غریب و استدلالهای بی منطق نوری ...