بزرگ کردن لب ها با روش های طبیعی بدون پروتز
886K بازدید
پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

بزرگ کردن لب ها با روش های طبیعی بدون پروتز بزرگ کردن لب ها روش های زیادی برای بزرگ تر نشان دادن لب ها وجود دارد از پروتز کرفته تا حجم دهنده های شیمیایی ، که هر کدام ضررهای خاص خودش را دارد در ادامه شما را با چند روش طبیعی و بدون ضرر برای حجیم کر...