دختران ایرانی چه سیگاری رو بیشتر دوست دارند؟ + عکس
450K بازدید
یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

دختران ایرانی چه سیگاری رو بیشتر دوست دارند؟ + عکس دلیل خاصی ندارد. بیشتر وقتی با بچه‌ ها دور هم جمع می‌شویم سیگار می‌کشم. در منزل هم گهگاهی پکی می‌زنم اما هیچ وقت تا ته سیگار را نمی‌کشم چون می‌گویند ته سیگار ضرر دارد! ... 320...