جلوگیری از تشنگی در ماه رمضان با این لباسها
31K بازدید
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

جلوگیری از تشنگی در ماه رمضان با این لباسها پوشش مناسب در این ماه می تواند آب بدن را حفظ نموده و از تشنگی در ماه رمضان جلوگیری می کند مسلمانان جهان ،در ماه مبارک رمضان در خصوص نحوه تغذیه خود به پزشکان مراجعه کرده و در این مورد با آنان مشاوره می ک...