شرایطی که تحت آن زن می تواند درخواست طلاق کند
36K بازدید
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

شرایطی که تحت آن زن می تواند درخواست طلاق کند در چه مواردی حق درخواست طلاق با زن است؟ اگر چه طبق قانون حق طلاق در زندگی مشترک با مرد است اما شرایطی هم وجود دارد که در آن زن نیز می تواند درخواست طلاق کند. اگر می خواهید از این شرایط آگاهی داشته باش...