عناصر جدید جدول تناوبی نامگذاری شدند
79K بازدید
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

عناصر جدید جدول تناوبی نامگذاری شدند عناصر جدید جدول تناوبی رسما تایید شده بودند. اکنون اسامی آنها به جدول تناوبی عناصر شیمیایی اضافه شده است دیگر وقت آن رسیده که جدول تناوبی قدیمی را آپدیت کنیم. در ماه دسامبر چهار عنصر جدید رسما تایید شده بودند....