پورنو گرافی و برخورد با آن ! آیا پورنو گرافی مضر است؟
137K بازدید
شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

پورنو گرافی و برخورد با آن ! آیا پورنو گرافی مضر است؟ تاثیرات مخرب پورنو گرافی لغت پورنوگرافی ریشه در یک لغت یونانی به معنای «نوشتن درباره فواحش» دارد. اگرچه تعریف مدرن و جامعی که مورد قبول تمام جوامع قرار گرفته باشد هنوز نوشته نشده، اما یک نکت...